Bij u op locatie

In de verschillende praktijken waar ik meegelopen heb, is het mij opgevallen dat het voor mens en dier vaak een hele onderneming is om naar de praktijk te komen. Dit is zeker zo voor ouderen, minder validen, mensen met kleine kinderen en voor mensen met meerdere dieren. Maar ook voor de dieren is het vaak geen pretje om in een reismand te moeten zitten of in de wachtkamer te moeten verblijven tussen andere dieren. Dit veroorzaakt bij het dier vaak veel angst en stress.

Hier is het idee uit voortgekomen om diergeneeskundige handelingen aan huis aan te bieden, gewoon in de vertrouwde omgeving van het dier. Bij ieder consult wordt het dier volledig onderzocht. Het gebit, de oren en ogen worden bekeken, er wordt naar het hart en de longen geluisterd, de buik wordt onderzocht en de huid en vacht worden bekeken. 

Werkgebied

Ons werkgebied bestaat uit de volgende steden en dorpen:
 
 • Boer
 • Dongjum
 • Dronrijp
 • Firdgum
 • Franeker
 • Harlingen
 • Herbaijum
 • Hitzum
 • Kimswerd
 • Menaldum
 • Midlum
 • Minnertsga
 • Oosterbierum
 • Peins
 • Pietersbierum
 • Ried
 • Schalsum
 • Sexbierum
 • Tzum
 • Tzummarum
 • Welsrijp
 • Wijnaldum
 • Zweins
© 2023 De vrolijke viervoeter       Algemene voorwaarden       Privacyverklaring